Vardagsnära natur – barn behöver det gröna

Barn behöver kontakt med naturen. Regelbunden vistelse och rörelse i varierade naturområden kan ha en positiv inverkan på barns fysiska, psykiska och sociala utveckling.

Regelbunden vistelse och rörelse i varierade naturområden kan ha en positiv inverkan på barns
fysiska, psykiska och sociala utveckling såsom exempelvis påverkan på barnens upplevelse av stress
samt att de mer sällan är sjuka.
Siffror visar att andelen barn som vistas i naturen varje dag har minskat betydligt över tid, från 78
procent 2003 till 49 procent 2019. I mindre tätorter vistas fler barn dagligen i naturen jämfört med
barn i storstadsregionerna. Det finns även en variation beroende på vilken socioekonomisk bakgrund
barnen har.
Folkhälsomyndigheten bjuder in till ett kostnadsfritt webbinarium 29 september 11.00 – 12.00. Vi får
ta del av erfarenheter från Region Skånes och Friluftsfrämjandets arbete, Skogshjältarna, för barn i
rörelse. Vi får även höra om Drömskogen i Helsingborg där barn involverats i planeringen av ett
vardagsnära naturområde. Klicka på länken för att läsa mer och anmäla:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/konferens-och-utbildning/220929-vardagsnara-natur–barn-
behover-det-grona/

Dela med dig

Fler nyheter

All rörelse räknas och det är aldrig för sent för att börja träna!

Vi blir alla äldre och med stigande ålder kan ett eller flera system försvagas och bidra till nedsatt balans och ökad fallrisk. Därför är det viktigt med fysisk aktivitet genom hela livet som bidrar till ett hälsosamt åldrande med god livskvalitet.

Örebroskolor i pilotprojekt med motorisk utveckling för måluppfyllelse

En motorisk screening genomförs under hösten på några Örebroskolor. Syftet är att öka den motoriska förmågan hos motoriskt svaga barn, vilket i sig resulterar i ökad mängd fysisk aktivitet och bättre hälsa.

Djärvt ledarskap och ”tillsammansarbete” krävs för att utveckla rörelserika samhällen

Hur ska vi få fler människor att regelbundet röra på sig, skapa fler attraktiva miljöer som inbjuder till fysisk aktivitet och öka förutsättningarna för alla människor att utveckla sin rörelseförståelse, oavsett kön, ålder, kultur, inkomst, utbildning och funktionsförmåga?