Vardagsnära natur – barn behöver det gröna

Barn behöver kontakt med naturen. Regelbunden vistelse och rörelse i varierade naturområden kan ha en positiv inverkan på barns fysiska, psykiska och sociala utveckling.

Regelbunden vistelse och rörelse i varierade naturområden kan ha en positiv inverkan på barns
fysiska, psykiska och sociala utveckling såsom exempelvis påverkan på barnens upplevelse av stress
samt att de mer sällan är sjuka.
Siffror visar att andelen barn som vistas i naturen varje dag har minskat betydligt över tid, från 78
procent 2003 till 49 procent 2019. I mindre tätorter vistas fler barn dagligen i naturen jämfört med
barn i storstadsregionerna. Det finns även en variation beroende på vilken socioekonomisk bakgrund
barnen har.
Folkhälsomyndigheten bjuder in till ett kostnadsfritt webbinarium 29 september 11.00 – 12.00. Vi får
ta del av erfarenheter från Region Skånes och Friluftsfrämjandets arbete, Skogshjältarna, för barn i
rörelse. Vi får även höra om Drömskogen i Helsingborg där barn involverats i planeringen av ett
vardagsnära naturområde. Klicka på länken för att läsa mer och anmäla:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/konferens-och-utbildning/220929-vardagsnara-natur–barn-
behover-det-grona/

Dela med dig

Fler nyheter

Nätverket Rörelsefrämjande miljöer – En väg mot bättre folkhälsa

Rörelsenätverket har vid upprepade tillfällen välkomnat personer som är involverade i skapandet, utvecklandet och förvaltningen av olika miljöer till inspirerande möten, som har resulterat i en starkare gemenskap. Dessa sammankomster har utmynnat i ett nätverk som ser det ökade värdet av att strategiskt utforma miljöer som uppmuntrar till rörelse och fysisk aktivitet.

Vad händer när vi sammanför olika kompetenser och ger de förutsättningar att mötas?

För en tid sedan bjöd Rörelsenätverket in till en kunskapshöjande träff med föreläsningar och worshopande om att utveckla miljöer för ökad rörelse. Träffen har bland annat resulterat i ökad tillgänglighet i lekparker för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Inspirationsdag för att skapa rörelsefrämjande miljöer

Rörelseförståelse är en viktig nyckel i samhällsplaneringen! Det var ett av budskapen planerare, utvecklare och förvaltare av miljöer i Örebro län fick ta del av under träffen ”Hur kan vi skapa rörelsefrämjande miljöer”. Syftet med dagen var att få inspiration, kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte genom föreläsningar och samtal om att skapa miljöer som främjar till rörelse.