Simon Elgbratt ny koordinator för rörelsenätverket

Rörelsenätverket i Örebro län har fått en ny koordinator och kommunikatör. Han heter Simon Elgbratt och kommer direkt från ett jobb som hälsoutvecklare för RF-SISU Örebro län.

Rörelsenätverket i Örebro län har fått en ny koordinator och kommunikatör. Han heter Simon Elgbratt och kommer direkt från ett jobb som hälsoutvecklare för RF- SISU Örebro län, där han arbetat med ett flertal olika projekt, kopplade till idrott och folkhälsa.

Simon är född och uppväxt i Arvika i Värmland, men bosatte sig i Örebro i samband med att han började plugga idrottsvetenskap på Örebro universitet. Det var också då hans intresse för folkhälsa väcktes till liv, framför allt under hans fjärde och sista år, då han fördjupade sig inom området fysiologi och medicin.

– Jag avslutade min sista termin med att skriva uppsats om fysisk aktivitet och äldre, kopplat till Physical Literacy som en av nycklarna till att vara mer aktiv. Fysisk aktivitet och rörelse har alltid varit viktiga ”välmåendeingredienser” för Simon och som barn och ungdom spelade han bland annat innebandy och basket. Att utveckla rörelsekompetenser i olika miljöer och sammanhang är något han tycker är både viktigt och spännande och han ser fram emot att kunna bidra i det arbetet som koordinator och kommunikatör i Rörelsenätverket Örebro län.

Dela med dig

Fler nyheter

Nätverket Rörelsefrämjande miljöer – En väg mot bättre folkhälsa

Rörelsenätverket har vid upprepade tillfällen välkomnat personer som är involverade i skapandet, utvecklandet och förvaltningen av olika miljöer till inspirerande möten, som har resulterat i en starkare gemenskap. Dessa sammankomster har utmynnat i ett nätverk som ser det ökade värdet av att strategiskt utforma miljöer som uppmuntrar till rörelse och fysisk aktivitet.

Vad händer när vi sammanför olika kompetenser och ger de förutsättningar att mötas?

För en tid sedan bjöd Rörelsenätverket in till en kunskapshöjande träff med föreläsningar och worshopande om att utveckla miljöer för ökad rörelse. Träffen har bland annat resulterat i ökad tillgänglighet i lekparker för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Inspirationsdag för att skapa rörelsefrämjande miljöer

Rörelseförståelse är en viktig nyckel i samhällsplaneringen! Det var ett av budskapen planerare, utvecklare och förvaltare av miljöer i Örebro län fick ta del av under träffen ”Hur kan vi skapa rörelsefrämjande miljöer”. Syftet med dagen var att få inspiration, kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte genom föreläsningar och samtal om att skapa miljöer som främjar till rörelse.