Vad händer när vi sammanför olika kompetenser och ger de förutsättningar att mötas?

För en tid sedan bjöd Rörelsenätverket in till en kunskapshöjande träff med föreläsningar och worshopande om att utveckla miljöer för ökad rörelse. Träffen har bland annat resulterat i ökad tillgänglighet i lekparker för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Rörelsenätverket Örebro län har tidigare arrangerat träffar för att sammanföra olika kompetenser för att skapa rörelsefrämjande miljöer med rörelseförståelse som kompass. Träffarna har varit ett tydligt exempel på att vi behöver arbeta tillsammans för ett mer rörelserikt samhälle. Bland annat har två funktioner från olika förvaltningar i Örebro kommun träffats vilket resulterat i att verksamhetsutvecklare från Socialförvaltningen numera involveras i nybyggnationen av lekparken i stadsparken för att se hur man kan göra den mer tillgänglig för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Genom att mixa kompetens om stadsbyggnad med kompetens om funktionsnedsättning kan vi skapa ökad tillgänglighet i staden.

Dela med dig

Fler nyheter

Inspirationsdag för att skapa rörelsefrämjande miljöer

Rörelseförståelse är en viktig nyckel i samhällsplaneringen! Det var ett av budskapen planerare, utvecklare och förvaltare av miljöer i Örebro län fick ta del av under träffen ”Hur kan vi skapa rörelsefrämjande miljöer”. Syftet med dagen var att få inspiration, kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte genom föreläsningar och samtal om att skapa miljöer som främjar till rörelse.

All rörelse räknas och det är aldrig för sent för att börja träna!

Vi blir alla äldre och med stigande ålder kan ett eller flera system försvagas och bidra till nedsatt balans och ökad fallrisk. Därför är det viktigt med fysisk aktivitet genom hela livet som bidrar till ett hälsosamt åldrande med god livskvalitet.

Örebroskolor i pilotprojekt med motorisk utveckling för måluppfyllelse

En motorisk screening genomförs under hösten på några Örebroskolor. Syftet är att öka den motoriska förmågan hos motoriskt svaga barn, vilket i sig resulterar i ökad mängd fysisk aktivitet och bättre hälsa.