Fakta, material
och film

Här hittar ni fakta kring rörelseförståelse, bra material och filmtips som kan användas till att främja fysisk aktivitet. 

Mål

Skapa en god, jämlik och jämställd folkhälsa genom en rörelserik och aktiv befolkning i Örebro län.