Vad är
rörelseförståelse?

Rörelseförståelse kan vara en del av lösningen till att fysisk aktivitet blir en naturlig del av människors livsstil oavsett ålder, kön, kultur, funktionalitet och socioekonomiska förutsättningar. Alla människor ska ha möjligheter att vara delaktiga i samhället och leva ett aktivt liv, hela livet.

Rörelseförståelse är ett tämligen nytt tvärvetenskapligt forskningsområde som handlar om att utveckla rörelsekompetenser i olika miljöer och sammanhang samtidigt som självförtroende och tilliten till sin förmåga stärks. Det bidrar till att vi kan känna glädjen och motivationen att röra sig samt kunna vara aktiva i olika miljöer och situationer.

1. Rörelsekompetens - fysiskt

Utvecklad rörelsekompetens är grunden för att kunna delta i en bred flora av aktiviteter.

2. Självförtroende, rörelsetillit och självkänsla - psykiskt

Följer av utvecklad rörelsekompetens.

3. Motivation och glädje - Kunskap

En utökad rörelsekompetens bidrar till ökad tillit till den fysiska förmågan och motivation att delta i olika aktiviteter.

4. Aktivt deltagande - Beteende

Att delta i fysisk aktivitet hela livet handlar om att en individ tar eget ansvar för utvecklingen av sin rörelseförståelse genom att frivilligt välja att vara re­gelbundet fysiskt aktiv. Det innefattar att ta personligt ansvar för att prioritera att delta i meningsfulla och utmanande aktiviteter som en del av sin livsstil.

Aktivt deltagande
tillsammans med andra ger ökad glädje och gemenskap

Det i sin tur förstärker motivationen till att fortsätta att vara aktiv. Att bedriva fysisk aktivitet tillsammans kan leda till att man får nya vänner och ökad social gemenskap. Att vara fysiskt aktiv tillsammans med kompisar är även något som barn och ungdomar värderar som viktigt.

Många väljer fysisk aktivitet/idrott för att de har sina kompisar där. Många väljer också att avsluta sina aktiviteter om deras kompisar lämnar. Gemenskap och glädje är en starkt mo­tivationshöjande faktor för aktivt deltagande i fysisk aktivitet.