Tillsammans sätter vi Örebro län i rörelse

Ju rörelserikare vi är, desto större förut­sättningar att skapa ett rörelserikt och ett hälsosamt liv. Rörelseförståelse ger oss tillit till vår fysiska förmåga och en bra grund att våga prova nya aktiviteter. 

Mål

Skapa en god, jämlik och jämställd folkhälsa genom en rörelserik och aktiv befolkning i Örebro län.

Om Rörelse­nätverket

Att utgå från rörelseförståelsen i strategi och planering av insatser skulle med stor sannolikhet bidra till ökad fysisk aktivitet och leda till bättre hälsa, minskade sjukvårdskostnader och bättre och rikare livskvalitet på sikt. Men det behövs samarbete och samverkan mellan olika samhällssektorer. 

Under 2019

Under 2019 togs ett politiskt beslut om att starta upp ett tvärsektoriellt rörelsenätverk där Region Örebro län, Örebro kommun, Örebro universitet, Handelskammaren Mälardalen, Länsstyrelsen Örebro län och RF-SISU Örebro län ingår. Under åren har Ljusnarsbergs kommun och Askersunds kommun blivit parter i nätverket. 

Under hösten 2019 genomfördes en kartläggning för att få en bättre överblick över vilka påverkansmöjligheter och stödbehov varje part i nätverket hade kring att främja fysisk aktivitet.

Våra områden

Accessibility

Vad är rörelseförståelse?

Ju rörelserikare vi är, desto större förut­sättningar att skapa ett rörelserikt och ett hälsosamt liv. Rörelseförståelse ger oss tillit till vår fysiska förmåga och en bra grund att våga prova nya aktiviteter.

Document

Fakta, material och film

Här hittar ni fakta kring rörelseförståelse, bra material och filmtips som kan användas till att främja fysisk aktivitet.

Star

Goda exempel

Här kan ni ta del av goda exempel som främjar rörelse och fysisk aktivitet.

Happy

Rörelsenätverket

Att utgå från rörelseförståelsen i strategi och planering av insatser skulle med stor sannolikhet bidra till ökad fysisk aktivitet och leda till bättre hälsa, minskade sjukvårdskostnader och bättre och rikare livskvalitet på sikt. 

Bicycle

Cykelvänlig arbetsplats

Rörelsenätverket har tagit över stafettpinnen för cykelvänlig arbetsplats. Cykelvänlig arbetsplats är en av aktiviteterna i det tidigare projektet Tänk tanken som drivits av Region Örebro län. 

Paper Plane

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med någon av oss i nätverket gör du det enklast via kontaktuppgifterna.

Goda exempel

Här kan ni ta del av goda exempel som främjar rörelse och fysisk aktivitet.

Nätverket Rörelsefrämjande miljöer – En väg mot bättre folkhälsa

Rörelsenätverket har vid upprepade tillfällen välkomnat personer som är involverade i skapandet, utvecklandet och förvaltningen av olika miljöer till inspirerande möten, som har resulterat i en starkare gemenskap. Dessa sammankomster har utmynnat i ett nätverk som ser det ökade värdet av att strategiskt utforma miljöer som uppmuntrar till rörelse och fysisk aktivitet.

Vad händer när vi sammanför olika kompetenser och ger de förutsättningar att mötas?

För en tid sedan bjöd Rörelsenätverket in till en kunskapshöjande träff med föreläsningar och worshopande om att utveckla miljöer för ökad rörelse. Träffen har bland annat resulterat i ökad tillgänglighet i lekparker för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Inspirationsdag för att skapa rörelsefrämjande miljöer

Rörelseförståelse är en viktig nyckel i samhällsplaneringen! Det var ett av budskapen planerare, utvecklare och förvaltare av miljöer i Örebro län fick ta del av under träffen ”Hur kan vi skapa rörelsefrämjande miljöer”. Syftet med dagen var att få inspiration, kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte genom föreläsningar och samtal om att skapa miljöer som främjar till rörelse.