Om oss

Att utgå från rörelseförståelse i strategi och planering av insatser skulle med stor sannolikhet bidra till ökad fysisk aktivitet och leda till bättre hälsa, minskade sjukvårdskostnader och bättre och rikare livskvalitet på sikt. Men det behövs samarbete och samverkan mellan olika samhällssektorer. 

Mål

Skapa en god, jämlik och jämställd folkhälsa genom en rörelserik och aktiv befolkning i Örebro län.

Om Rörelse­nätverket

Att utgå från rörelseförståelse i strategi och planering av insatser skulle med stor sannolikhet bidra till ökad fysisk aktivitet och leda till bättre hälsa, minskade sjukvårdskostnader och bättre och rikare livskvalitet på sikt. Men det behövs samarbete och samverkan mellan olika samhällssektorer. 

Nätverket har som mål Att skapa en god, jämlik och jämställd folkhälsa genom en rörelserik och aktiv befolkning i Örebro län. Nätverket styrs av en politisk styrgrupp samt en operativ ledningsgrupp. 

Under 2019

Under 2019 togs ett politiskt beslut om att starta upp ett tvärsektoriellt rörelsenätverk där Region Örebro län, Örebro kommun, Örebro universitet, Handelskammaren Mälardalen, Länsstyrelsen Örebro län och RF-SISU Örebro län ingår. Under åren har Ljusnarsbergs kommun och Askersunds kommun också anslutit sig. 

Under hösten 2019 genomfördes en kartläggning för att få en bättre överblick över vilka påverkansmöjligheter och stödbehov varje part i nätverket hade kring att främja fysisk aktivitet. 

Rörelsenätverket Örebro län är en tvärsektoriell samverkan för främjande av rörelse, fysisk aktivitet och implementering av rörelseförståelse som en av nycklarna till att lösa det växande problemet kring inaktivitet som sprider sig i alla åldrar.

Nätverket är tänkt att vara en katalysator och ge synergieffekter där vi ser att det blir ett mer kraftfullt arbete att samverka och stärka arbetet med våra olika kompetenser och förutsättningar. Rörelsenätverket kan skapa forum för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.

Vill du veta mer?  

Partners

I dagsläget samverkar följande parter i Rörelsenätverket Örebro län.