Djärvt ledarskap och ”tillsammansarbete” krävs för att utveckla rörelserika samhällen

Hur ska vi få fler människor att regelbundet röra på sig, skapa fler attraktiva miljöer som inbjuder till fysisk aktivitet och öka förutsättningarna för alla människor att utveckla sin rörelseförståelse, oavsett kön, ålder, kultur, inkomst, utbildning och funktionsförmåga?

Jo, bland annat genom att många samhällsaktörer i Örebro län aktivt och långsiktigt samarbetar, skapar mötesplatser, delar kunskaper och erfarenheter, samt lobbar för att få politiska beslut och styrdokument att främja utvecklingen mot ett mer rörelserikt samhälle!

Rörelsenätverket Örebro län har funnits i tre år och består av representanter från Örebro kommun, Askersunds kommun, Ljusnarsbergs kommun, Region Örebro län, Örebro universitet, Länsstyrelsen, Handelskammaren Mälardalen samt RF-SISU Örebro län. Här pågår ett framåtriktat och viktigt arbete där samverkan är en av nycklarna till framgång. Det visar inte minst WHO´s rapport More Active People for a Healthier World 2018-2030 som uttrycker tydligt att ett framgångsrikt arbete kommer att kräva ett djärvt ledarskap kombinerat med partnerskap mellan offentliga, privata och ideella sektorn för att uppnå effekter som genomsyrar hela samhället och för alla människor.

Vi vet att ökad fysisk aktivitet bidrar till ökad folkhälsa som i sin tur bidrar till att skapa ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Genom rörelseförståelse, som kan uppnås genom att erbjuda invånare möjligheter att delta i olika sammanhang som passar deras individuella förutsättningar och intressen, kan vi stärka folkhälsan och samhällens attraktionskraft. För att utveckla rörelserika samhällen behöver personer utbildas, platser designas och policys/program utvecklas med rörelseförståelse (Physical Literacy) som kompass. Dessutom är det nödvändigt att arbetet baseras på en bred samverkan.

”Utmaningar på samhällsnivå kan inte lösas av en enskild aktör utan det kräver att många aktörer drar åt samma håll. ” Citat från Nationella Kommittén för främjande av fysisk aktivitet, Regeringen 2020. De tre år som rörelsenätverket Örebro län har funnits har varit lärorika med tuffa utmaningar, men också framgångar. Erfarenheter som vi tar med oss framåt i arbetet är att fortsätta vara en viktig katalysator med alla de synergieffekter som skapas tack vare samverkan med olika kompetenser, perspektiv och förutsättningar. Rörelsenätverket Örebro län är en långsiktig satsning och vi önskar att fler organisationer och kommuner ansluter sig till vårt arbete, så att vi blir ännu starkare tillsammans mot målet att skapa ett mer rörelserikt samhälle som bidrar till ökad livskvalité och folkhälsa. Ta del av kunskap och idéer för ett mer rörelserikt samhälle på vår hemsida, rorelsenatverket.se

Dela med dig

Fler nyheter

All rörelse räknas och det är aldrig för sent för att börja träna!

Vi blir alla äldre och med stigande ålder kan ett eller flera system försvagas och bidra till nedsatt balans och ökad fallrisk. Därför är det viktigt med fysisk aktivitet genom hela livet som bidrar till ett hälsosamt åldrande med god livskvalitet.

Örebroskolor i pilotprojekt med motorisk utveckling för måluppfyllelse

En motorisk screening genomförs under hösten på några Örebroskolor. Syftet är att öka den motoriska förmågan hos motoriskt svaga barn, vilket i sig resulterar i ökad mängd fysisk aktivitet och bättre hälsa.

Vardagsnära natur – barn behöver det gröna

Barn behöver kontakt med naturen. Regelbunden vistelse och rörelse i varierade naturområden kan ha en positiv inverkan på barns fysiska, psykiska och sociala utveckling.