Örebroskolor i pilotprojekt med motorisk utveckling för måluppfyllelse

En motorisk screening genomförs under hösten på några Örebroskolor. Syftet är att öka den motoriska förmågan hos motoriskt svaga barn, vilket i sig resulterar i ökad mängd fysisk aktivitet och bättre hälsa.

Idrottslärare och elevhälsopersonal upplever att mängden fysisk aktivitet hos barnen i skolan är väldigt varierande och ser att en möjlig förklaring är den varierande motoriska förmågan hos barnen. Dessutom upplever de att det inte är ovanligt att barn som är motoriskt svaga också har andra problem kopplat till skola och inlärning samt kan ha svårigheter att delta i lekar och aktiviteter med andra barn. Utifrån Bunkefloprojektet som visar på kopplingen mellan motorisk förmåga och måluppfyllelse skulle en riktad satsning på ökad motorisk förmåga för elever med lägre motorisk kompetens kunna ge positiva effekter.

Engelbrektskolan, Norrbyskolan och Olaus Petriskolan F-6 ingår i Motorikprojektet som genomförs i samverkan mellan Örebro kommun, Region Örebro län, RF-SISU Örebro län och Rörelsenätverket Örebro län. Idrottslärare och skolsköterskor har under vårterminen utbildats i motorisk screening enligt screeningverktyget MUGI (läs mer om MUGI här) Det har även genomförts en öppen föreläsning med Ingegerd Ericsson, forskare bakom Bunkefloprojektet, som visade på värdet av fysisk aktivitet och god motorisk förmåga i relation till måluppfyllelse. Under hösten 2022 ska det genomföras en motorisk screening och elever som bedöms ha behov av särskild motorisk träning ska erbjudas extraträning i motorik. En uppföljande screening kommer att genomföras under vårterminen 2023. Det primära syftet med insatsen är att öka den motoriska förmågan hos de barn som enligt MUGI har motoriska svårigheter. De effekter som förväntas om syftet med insatsen nås är ökad måluppfyllelse, ökad fysisk aktivitet och bättre hälsa hos elever med motoriska svårigheter.

Dela med dig

Fler nyheter

All rörelse räknas och det är aldrig för sent för att börja träna!

Vi blir alla äldre och med stigande ålder kan ett eller flera system försvagas och bidra till nedsatt balans och ökad fallrisk. Därför är det viktigt med fysisk aktivitet genom hela livet som bidrar till ett hälsosamt åldrande med god livskvalitet.

Djärvt ledarskap och ”tillsammansarbete” krävs för att utveckla rörelserika samhällen

Hur ska vi få fler människor att regelbundet röra på sig, skapa fler attraktiva miljöer som inbjuder till fysisk aktivitet och öka förutsättningarna för alla människor att utveckla sin rörelseförståelse, oavsett kön, ålder, kultur, inkomst, utbildning och funktionsförmåga?

Vardagsnära natur – barn behöver det gröna

Barn behöver kontakt med naturen. Regelbunden vistelse och rörelse i varierade naturområden kan ha en positiv inverkan på barns fysiska, psykiska och sociala utveckling.