Örebros lekotoper besöktes av Umeåprojektet ”Rörelserika offentliga miljöer”

Örebro kommun är ett föredöme när det gäller att skapa miljöer och ytor för fysisk aktivitet, utifrån rörelseförståelseperspektivet. Den 12 maj fick Örebro visa upp flera av de lekotoper som utvecklats på senare år för en delegation från Umeåprojektet ”Rörelserika offentliga miljöer”.

En lekotop är en plats där lek och landskap är sammanflätade och där man använder sig av naturbaserade lösningar i första hand för att skapa rum och rekvisita till leken. I Örebro kommun genomförs just nu projektet ”Den lekfulla staden” med syfte att skapa bättre lekmiljöer, samt en plattform för kunskapsspridning.

I Umeåprojektet ”Rörelserika offentliga miljöer” ingår 14 olika organisationer, bland annat Change the game, RF-SISU Västerbotten och Umeå kommun, som med Rörelseförståelse som kompass utvecklar nya lösningar för offentliga miljöer som stimulerar till att barn och
unga får ett aktivt liv och kan bli sina bästa jag.

– De ”lekotoper” med bakomliggande insikter som skapats i Örebro inspirerar oss mycket och hjälper oss i vårt arbete. Mimmi Beckman och hennes kollegor på parkenheten i Örebro kommun är fantastiska innovatörer och förebilder. Vi är mycket tacksamma över studiebesöket”, säger projektledaren Ola Svensson, Umeå kommun.

Dela med dig

Fler nyheter

All rörelse räknas och det är aldrig för sent för att börja träna!

Vi blir alla äldre och med stigande ålder kan ett eller flera system försvagas och bidra till nedsatt balans och ökad fallrisk. Därför är det viktigt med fysisk aktivitet genom hela livet som bidrar till ett hälsosamt åldrande med god livskvalitet.

Örebroskolor i pilotprojekt med motorisk utveckling för måluppfyllelse

En motorisk screening genomförs under hösten på några Örebroskolor. Syftet är att öka den motoriska förmågan hos motoriskt svaga barn, vilket i sig resulterar i ökad mängd fysisk aktivitet och bättre hälsa.

Djärvt ledarskap och ”tillsammansarbete” krävs för att utveckla rörelserika samhällen

Hur ska vi få fler människor att regelbundet röra på sig, skapa fler attraktiva miljöer som inbjuder till fysisk aktivitet och öka förutsättningarna för alla människor att utveckla sin rörelseförståelse, oavsett kön, ålder, kultur, inkomst, utbildning och funktionsförmåga?