Örebros lekotoper besöktes av Umeåprojektet ”Rörelserika offentliga miljöer”

Örebro kommun är ett föredöme när det gäller att skapa miljöer och ytor för fysisk aktivitet, utifrån rörelseförståelseperspektivet. Den 12 maj fick Örebro visa upp flera av de lekotoper som utvecklats på senare år för en delegation från Umeåprojektet ”Rörelserika offentliga miljöer”.

En lekotop är en plats där lek och landskap är sammanflätade och där man använder sig av naturbaserade lösningar i första hand för att skapa rum och rekvisita till leken. I Örebro kommun genomförs just nu projektet ”Den lekfulla staden” med syfte att skapa bättre lekmiljöer, samt en plattform för kunskapsspridning.

I Umeåprojektet ”Rörelserika offentliga miljöer” ingår 14 olika organisationer, bland annat Change the game, RF-SISU Västerbotten och Umeå kommun, som med Rörelseförståelse som kompass utvecklar nya lösningar för offentliga miljöer som stimulerar till att barn och
unga får ett aktivt liv och kan bli sina bästa jag.

– De ”lekotoper” med bakomliggande insikter som skapats i Örebro inspirerar oss mycket och hjälper oss i vårt arbete. Mimmi Beckman och hennes kollegor på parkenheten i Örebro kommun är fantastiska innovatörer och förebilder. Vi är mycket tacksamma över studiebesöket”, säger projektledaren Ola Svensson, Umeå kommun.

Dela med dig

Fler nyheter

Nätverket Rörelsefrämjande miljöer – En väg mot bättre folkhälsa

Rörelsenätverket har vid upprepade tillfällen välkomnat personer som är involverade i skapandet, utvecklandet och förvaltningen av olika miljöer till inspirerande möten, som har resulterat i en starkare gemenskap. Dessa sammankomster har utmynnat i ett nätverk som ser det ökade värdet av att strategiskt utforma miljöer som uppmuntrar till rörelse och fysisk aktivitet.

Vad händer när vi sammanför olika kompetenser och ger de förutsättningar att mötas?

För en tid sedan bjöd Rörelsenätverket in till en kunskapshöjande träff med föreläsningar och worshopande om att utveckla miljöer för ökad rörelse. Träffen har bland annat resulterat i ökad tillgänglighet i lekparker för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Inspirationsdag för att skapa rörelsefrämjande miljöer

Rörelseförståelse är en viktig nyckel i samhällsplaneringen! Det var ett av budskapen planerare, utvecklare och förvaltare av miljöer i Örebro län fick ta del av under träffen ”Hur kan vi skapa rörelsefrämjande miljöer”. Syftet med dagen var att få inspiration, kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte genom föreläsningar och samtal om att skapa miljöer som främjar till rörelse.