Hem / Vad är rörelseförståelse?

Vad är rörelseförståelse?

Ju rörelserikare vi är, desto större förut­sättningar att skapa ett rörelserikt och ett hälsosamt liv. Rörelserikedom ger oss tillit till vår fysiska förmåga och en bra grund att våga prova nya aktiviteter.

1. Rörelsekompetens - fysiskt

Utvecklad rörelsekompetens är grunden för att kunna delta i en bred flora av aktiviteter.

2. Självförtroende, rörelsetillit och självkänsla - psykiskt

Följer av utvecklad rörelsekompetens.

3. Motivation och glädje - Kunskap

En utökad rörelsekompetens bidrar till ökad tillit till den fysiska förmågan och motivation att delta i olika aktiviteter.

4. Aktivt deltagande - Beteende

Att delta i fysisk aktivitet hela livet handlar om att en individ tar eget ansvar för utvecklingen av sin rörelseförståelse genom att frivilligt välja att vara re­gelbundet fysiskt aktiv. Det innefattar att ta personligt ansvar för att prioritera att delta i meningsfulla och utmanande aktiviteter som en del av sin livsstil.

Aktivt deltagande tillsammans med andra ger ökad glädje och gemenskap

Det i sin tur förstärker motivationen till att fortsätta att vara aktiv. Att bedriva fysisk aktivitet tillsammans kan leda till att man får nya vänner och ökad social gemenskap. Att vara fysiskt aktiv tillsammans med kompisar är även något som barn och ungdomar värderar som viktigt. Många väljer fysisk aktivitet/idrott för att de har sina kompisar där. Många väljer också att avsluta sina aktiviteter om deras kompisar lämnar. Gemenskap och glädje är en starkt mo­tivationshöjande faktor för aktivt deltagande i fysisk aktivitet.