Hem / Om Rörelsenätverket / Cykelvänlig arbetsplats / Kriterier för en cykelvänlig arbetsplats

Kriterier för en cykelvänlig arbetsplats

För att kunna mäta hur cykelvänlig en arbetsplats är så har vi tagit fram 18 kriterier fördelat på tre nivåer. Alla arbetsplatser som uppfyller minst nivå ett kommer att få en utmärkelse att sätta upp på jobbet.

För att uppnå nivåerna, som går från 1 till 3 där 3 är den högsta, måste ni klara minst fyra av kriterierna på den aktuella nivån och minst fyra av kriterierna på de tidigare nivåerna.

Delar ni fastighet med en annan arbetsplats så rekommenderar vi att ni samarbetar för att uppnå vissa av kriterierna gemensamt.

Lycka till!

Nivå 1 - en stjärna

 1. Vi har en väl synlig cykelparkering vid arbetsplatsen för anställda. För de arbetsplatser som vill delta men har svårt att uppnå kriteriet på grund av att de inte äger sin egen fastighet så finns ett alternativt kriterium som innebär att man ska visa att arbetsplatsen har kontaktat fastighetsägaren för att påtala behovet av bra cykelställ.
 2. Vi har utrymme för dusch, ombyte och förvaring av kläder för dem som cyklar till och från jobbet på arbetsplatsen.
 3. Vi har cyklar som våra anställda kan använda för tjänsteresor som vi servar regelbundet inklusive cykelhjälmar.
 4. Det finns en cykelpump någonstans vid arbetsplatsen, till exempel i receptionen.
 5. Vi informerar fortlöpande vår personal om möjligheterna att cykla till och från jobbet och i tjänsten i våra interna kommunikationskanaler, till exempel intranätet eller personaltidningar.
 6. Vi ger information till nya medarbetare om de möjligheter som finns att cykla till och från jobbet samt i tjänsten.

Nivå 2 - två stjärnor

 1. Det finns en cykelparkering med tak eller väderskydd och möjlighet att låsa fast cykeln för anställda eller ett låsbart rum där cyklar kan ställas in. Antalet platser motsvarar behovet.
 2. Det finns verktyg att låna och en plats att vara på för dem som behöver göra en enklare service på cykeln, till exempel spänna bromsarna eller smörja kedjan.
 3. Vi har minst en elcykel för tjänsteresor.
 4. Vi har en policy som styr mot att kortare tjänsteresor sker med cykel.
 5. Personer i ledande ställning på arbetsplatsen cyklar till och från jobbet och i tjänsten.
 6. Vi arrangerar aktiviteter för att öka cyklandet till och från jobbet och i tjänsten, till exempel cykelservice på arbetsplatsen, visning av tjänstecyklar och utdelning av sadelskydd eller reflexvästar.

Nivå 3 - tre stjärnor

 1. Cykelparkeringen har hög kvalitet, genom att det finns plats för exempelvis lådcyklar, det går att ladda elcyklar och det finns automatiska dörröppnare till cykelrum.
 2. Vi har en cykelgrupp eller ansvarig på arbetsplatsen som de anställda kan vända sig till i cykelfrågor och som uppmuntrar och arrangerar evenemang.
 3. Vi följer regelbundet upp hur många anställda som cyklar till och från arbetet och i tjänsten.
 4. Vi arbetar för att underlätta vintercykling till och från vår arbetsplats och i tjänsten genom att till exempel förse tjänstecyklar med dubbdäck, skotta cykelparkeringar och dela ut reflexvästar.
 5. Vi har förmånscykelprogram för våra anställda eller avtal med cykelhandlare som ger rabatter på cyklar och cykelutrustning för de anställda.
 6. Övrig åtgärd som inte finns beskriven bland dessa kriterier. Denna ska beskrivas när ni ska redovisa vilka kriterier som ni uppnått i slutet av året.

Klicka här för att ladda ner en utskriftsvänlig pdf-fil med kriterierna.

Anmälan

Alla arbetsplatser i Örebro län kan delta i Cykelvänlig arbetsplats. Det är kostnadsfritt och har många vinster både för den enskilde, arbetsplatsen, miljön och samhället!

 1. Börja med att utse en ansvarig person eller arbetsgrupp som jobbar med frågan internt och som kan lyfta cykelrelaterade frågor på er arbetsplats.
 2. Anmäl ert deltagande till This is a mailto link. När ni anmäler ert deltagande är ni också med i utlottningen av 4 hövdinghjälmar till arbetsplatsen.
 3. Gå därefter till kriterierna för en cykelvänlig arbetsplats och bestäm vilken nivå ni vill sikta mot. Kom ihåg att inget är hugget i sten och att ni alltid kan jobba för att få fler stjärnor efter hand.
 4. För att få er utmärkelse för 2022 ska ni redovisa vilka av kriterierna ni uppnått senast 31 december 2022. Ett formulär med instruktioner skickas ut när ni anmäler ert deltagande i cykelvänlig arbetsplats.
 5. I januari 2023 kommer ni få en utmärkelse och vi kommer också utse vinnaren av hövdinghjälmarna.