Hem / Om Rörelsenätverket / Goda exempel / Örebros lekotoper besöktes av Umeåprojektet ”Rörelserika offentliga miljöer”

Örebros lekotoper besöktes av Umeåprojektet ”Rörelserika offentliga miljöer”

Örebro kommun är ett föredöme när det gäller att skapa miljöer och ytor för fysisk aktivitet, utifrån rörelseförståelseperspektivet.

Den 12 maj fick Örebro visa upp flera av de lekotoper som utvecklats på senare år för en delegation från Umeåprojektet ”Rörelserika offentliga miljöer”. En lekotop är en plats där lek och landskap är sammanflätade och där man använder sig av naturbaserade lösningar i första hand för att skapa rum och rekvisita till leken. I Örebro kommun genomförs just nu projektet ”Den lekfulla staden” med syfte att skapa bättre lekmiljöer, samt en plattform för kunskapsspridning.

I Umeåprojektet ”Rörelserika offentliga miljöer” ingår 14 olika organisationer, bland annat Change the game, RF-SISU Västerbotten och Umeå kommun, som med Rörelseförståelse som kompass utvecklar nya lösningar för offentliga miljöer som stimulerar till att barn och unga får ett aktivt liv och kan bli sina bästa jag.

– De ”lekotoper” med bakomliggande insikter som skapats i Örebro inspirerar oss mycket och hjälper oss i vårt arbete. Mimmi Beckman och hennes kollegor på parkenheten i Örebro kommun är fantastiska innovatörer och förebilder. Vi är mycket tacksamma över studiebesöket”, säger projektledaren Ola Svensson, Umeå kommun.