Hem / Om Rörelsenätverket / Goda exempel / Örebroskolor i pilotprojekt med motorisk utveckling för måluppfyllelse

Örebroskolor i pilotprojekt med motorisk utveckling för måluppfyllelse

En motorisk screening genomförs under hösten på några Örebroskolor. Syftet är att öka den motoriska förmågan hos motoriskt svaga barn, vilket i sig resulterar i ökad mängd fysisk aktivitet och bättre hälsa.

Idrottslärare och elevhälsopersonal upplever att mängden fysisk aktivitet hos barnen i skolan är väldigt varierande. En möjlig förklaring är den varierande motoriska förmågan hos barnen. Dessutom upplever de att det inte är ovanligt att barn som är motoriskt svaga också har andra problem kopplat till skola och inlärning, samt kan ha svårigheter att delta i lekar och aktiviteter med andra barn.

Utifrån Bunkefloprojektet[1] som visar på kopplingen mellan motorisk förmåga och måluppfyllelse skulle en riktad satsning på ökad motorisk förmåga för elever med lägre motorisk kompetens kunna ge positiva effekter. Engelbrektskolan, Norrbyskolan och Olaus Petriskolan F-6 ingår i Motorikprojektet som genomförs i samverkan mellan Örebro kommun, Region Örebro län, RF-SISU Örebro län och Rörelsenätverket Örebro län.

Idrottslärare och skolsköterskor har under vårterminen utbildats i motorisk screening enligt screeningverktyget MUGI (läs mer om MUGI här) Det har även genomförts en öppen föreläsning med Ingegerd Ericsson, forskare bakom Bunkefloprojektet, som visade på värdet av fysisk aktivitet och god motorisk förmåga i relation till måluppfyllelse.

Under kommande hösttermin ska det genomföras en motorisk screening och elever som bedöms ha behov av särskild motorisk träning ska erbjudas extraträning i motorik. En uppföljande screening kommer att genomföras under vårterminen 2023. Det primära syftet med insatsen är att öka den motoriska förmågan hos de barn som enligt MUGI har motoriska svårigheter. De effekter som förväntas om syftet med insatsen nås är ökad måluppfyllelse, ökad fysisk aktivitet och bättre hälsa hos elever med motoriska svårigheter.

För frågor, kontakta This is a mailto link

[1] Ericsson I, Karlsson M, 2014, Daglig undervisning i idrott och hälsa förbättrar motorik och skolprestationer: En nioårig interventionsstudie.