Hem / Om Rörelsenätverket / Goda exempel / "Nu satsar vi mer på naturmiljöer"

Barnkonventionen påverkar utformningen av Örebros nya lekparker: ”Nu satsar vi mer på naturmiljöer”

Gröna lekmiljöer som stimulerar fantasin. Barnkonventionens inträde i Sveriges lagbok i januari i år har satt sina spår på Örebro kommuns lekparker.
– Vi tänker om ganska mycket, säger Mimmi Beckman, som är planerare på parkenheten på Örebro kommun.Egentligen hade kommunen påbörjat ett utvecklingsarbete gällande lekytor redan tidigare, bland annat genom att studera forskning om vad som kännetecknar bra lekmiljöer. Men när barnkonventionen blev lag blev ramen för det arbetet ännu tydligare.

– Vår utgångspunkt är förståelse för att lek är en biologiskt inbyggd drivkraft hos både människor och djur. Leken är vårt verktyg som vi använder för att förstå världen som vi föds in i och hur vi själva och andra fungerar. Därför vill vi ha så utvecklande lekmiljöer som möjligt, berättar Mimmi Beckman.

Just att få in fler lekvärden är något kommunen jobbar mycket med när det planeras för en ny lekpark. Mimmi påpekar att många traditionella lekplatser ofta är platta med en handfull redskap som är väldigt styrda i sin utformning och mest fokuserar på motorisk lek som att balansera, hoppa och snurra.

– Nu satsar vi mer på naturmiljöer. Vi försöker också få in mer grönska och mer topografi i våra platta parker. Vi har börjat jobba mer med fantasi-, och rollekar; med utforskande-, och skapande lek, där leken kommer inifrån barnet i stället för tvärtom. Då krävs det att miljöerna för lek är rikare. Vi satsar på miljöer som är mer än bara en lekplats. Ett leklandskap som integreras i miljön är vår nya målbild.