Hem / Om Rörelsenätverket / Goda exempel / Käppdjur sätter skolelever i rörelse

Käppdjur sätter skolelever i rörelse

Marcus Edin projektleder en satsning som syftar till att få skolelever i rörelse. Efter förslag från eleverna själva tillverkar han nu ”käppdjur” som delas ut på vissa skolor i Örebro.

Rörelsesatsningen, som drivs av Riksidrottsförbundet, syftar till att kraftsamla för mer fysisk aktivitet under skoldagen för elever från förskoleklass till sjätte klass. Framförallt för de minst aktiva eleverna.

Marcus Edin samordnar satsningen i Örebrodistriktet och har en nära dialog med skolor och elever om hur satsningen bäst kan utformas på den aktuella skolan. Och det var just eleverna som kom med idén att göra käppdjur.

Krävs nytänkande

Marcus Edin menar att man behöver hitta nya sätt att röra sig på för att locka de som inte tilltalas av de mer traditionella aktiviteterna som finns på alla skolor. När idén om käpphästar kom bestämde han sig för att själv börja tillverka, inte bara hästar, utan en mängd olika djur på käpp.

– Vi hjälper till att tillverka dem då tiden inte alltid finns på skolorna att göra det själva, säger han.

Artikel (SVT Örebro, 20200609)